Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld på موقع سبام främre delen av ryggen. På högra sidan finns en inskärning, där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och förekommer سبامهكر öppna fält, i fuktiga skogar eller i mörka och هكر fuktiga utrymmen som حيوان bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. En del arter sniglar lever även av kannibalism.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Manteln är framtill köttig”

Leave a Reply

Gravatar